SSR telefonen


Ring til SSR 70 22 65 04

Kontakte SSR via mail info@ssr.dk eller via kontaktformularen.optagelsen
SR

Har du viljen, så har vi udfordringerne

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) er specialtrænet i indhentning af informationer under vanskelige taktiske forhold og støtter løsningen af forsvarets nationale og internationale opgaver.

Som Hjemmeværnets nationale specialstyrke skal SSR kunne støtte forsvarets specialoperationsstyrker med patruljer og stabspersonel - også internationalt. Dette stiller store krav til den enkelte soldat.

Enheden består af frivilligt personel fra hjemmeværnet, der er særligt udvalgt, særligt uddannet og særligt udrustet til at kunne udføre special rekognoscering og informationshentning i små højt uddannede teams.

Hvis du har viljen og styrken til at gennemføre optagelsesforløbet til SSR, får du til gengæld udfordringer og oplevelser, du kun finder få andre steder i forsvaret.

Informationerne på denne side kan give dig et lille indblik i, hvad der skal til for at blive optaget i SSR.

patruljetjeneste

Militærtjeneste og civile forhold

SSR giver dig en unik mulighed for at få det bedste fra den militære verden samtidig med, at du har et civilt arbejde eller er i gang med andre ting uden relation til Forsvaret i øvrigt.

Har du det som mange andre, som stadig ønsker at få de oplevelser, militæret kan give dig i form af øvelser, kurser og personlige kompetencer, så er SSR et godt sted at være. Du vil få imødekommet dine fysiske og personlige udfordringer samtidig med, at du også kan have et civilt arbejde.
rhib

Fysiske og mentale udfordringer

Der stilles store krav til din fysiske udholdenhed og din mentale robusthed. Du vil blive stillet over for fysiske udfordringer, som kræver, at du har holdt din form ved lige.

Du ønsker til tider at komme ud på grænsen af hvad du fysisk kan klare, og du ønsker at træne til det. Denne indstilling skal også belønnes, og du vil derfor få muligheden for at træne med andre som også har denne indstilling.

Det betyder at de fysiske krav til enhver tid skal kunne honoreres og danner et fundament for, at du kan gennemføre de krævende øvelser og kurser, SSR deltager på.
intops

SSR som forberedelse til andre militære enheder

Går du med ønsket om at blive Jæger eller Frømand, er SSR et godt sted at starte. Tjenesten giver et godt fysisk, mentalt, personligt og fagligt fundament. Uddannelsen i SSR er krævende, fordi vi stiller høje krav til dig således, at SSR kan opfylde sine forpligtigelser i samarbejdsaftalen med de danske specialoperationsstyrker.

Du får gennem tjenesten i SSR et fagligt og personligt overskud, som kan hjælpe dig imod drømmen om at blive optaget i et af de to korps. SSR kan give dig skubbet til at komme godt fra start - du må så selv fuldføre resten.
sanitet

Personlige kompetencer

En vigtig del af tjenesten i SSR handler om ikke at springe over, hvor gærdet er lavest.

Du vil kontinuerligt blive præget til at udføre tingene på den bedste måde. Der vil under tjenesten forekomme situationer hvor det kan være direkte livsfarligt, hvis ikke tingene gøres ordentligt eller enkeltmand sløser med sin faglige kompetence. Du vil derfor blive mødt med holdningen om, at man bliver ved med at arbejde til opgaven er løst yderst tilfredsstillende.

SSR forventer således man opfører sig ordentligt og har situationsfornemmelse. Til gengæld kan man ikke have gjort tjeneste i SSR uden at blive præget på en positiv måde.
aspirant

Unikt sammenhold

Når man sammen har gennemgået en masse strabadser og set hvor afhængig man er af hinanden, får man et unikt venskab.

Under øvelser og kurser vil du som oftest tilbringe mange timer sammen med andre mennesker, som deler de samme interesser som dig, og som selv er villige til at hjælpe dig i alle situationer. Dette sammenhold er svært at finde andre steder og vil være noget som præger dig under, men også efter en endt tjeneste i SSR.

Der sker noget magisk mellem mennesker, som er afhængige af hinanden under ekstreme forhold. Du vil derfor finde både støtte og kammeratskab hos SSR.